تار و پود هستی ام برباد رفت

 

آنكس كه مرا نشاط و سرمستي داد

 

آنكس كه مرا اميد و شادابي داد

 

                هرجاكه نشست بي تامل گفت:

 

                 "او يك زن ساده لوح عادي بود"

 

مي سوزم از اين دورويي و نيرنگ

 

يكرنگي كودكانه مي خواهم

 

                   اي مرگ از آن لبان خاموشت

 

                  يك بوسه جاودانه مي خواهم

 

 

بدو اول نظر بده وگرنه من غصه مي خورم

+نوشته شده در سه شنبه 22 شهريور 1390برچسب:شعر فروغ,ساعت9:7توسط عهدیه | |

يك شب از دست كسي باده اي خواهم خورد

 

كه مرا با خود تا آن سوي اسرار جهان خواهد برد !

 

با من از هست به بود

                            با من از نور به تاريكي

 

                                            از شعله به دود

 

با من از آوا تا خاموشي دورتر

 

                             شايد تا عمق فراموشي

 

   راه خواهد پيمود...!

 

كي از آن سرمستي خواهم رفت؟

 

كي به همراهان خواهم پيوست؟

 

              من اميدي را در خود بارور ساخته ام

 

               تار و پودش را با عشق تو پرداخته ام

 

مثل تابيدن مهري در دل

                            

                     مثل جوشيدن شعري از جان

 

مثل باليدن عطري در گل جريان خواهم يافت

 

مست از شوق تو

 

از عمق فراموشي راه خواهم يافت !؟

 

باز از ريشه به برگ

                      

                  باز از بود به هست

 

                             باز از خاموشي تا فرياد...

 

سفر تن را تا خاك تماشا كردي

 

سفر جان را از خاك به افلاك ببين

 

گر مرا مي جويي

                      سبزه ها را درياب!

           

             با درختان بنشين

 

كي !؟ كجا !؟

                     آن نمي دانم !

 

اي كدامين ساقي

                        اي كدامين شب

 

      منتظر مي مانم  !!!؟

 

 

 

بر و بچه هاي گل نظر بدن كه بدجور منتظرم بدو بدو

+نوشته شده در دو شنبه 21 شهريور 1390برچسب:شعر فريدون,ساعت13:11توسط عهدیه | |

 

چندتا عكس از تيشرت راحتي واسه منزل

 

 

 


ادامه مطلب

+نوشته شده در یک شنبه 20 شهريور 1390برچسب:,ساعت14:37توسط عهدیه | |

بي آنكه نگران باشي

 

  كه چه اتفاقي پيش خواهد آمد

 

                           "در جهان زندگي كن"

 

برنده يا بازنده

                      اين مهم نيست

 

مرگ هر آنچه هست با خود خواهد برد

 

برنده يا بازنده باشي مهم نيست

 

تنها چيزي كه مهم است و همواره  مهم خواهد بود

 

 اين است كه:

 

           " چگونه بازي را پيش برده اي "

 

 

بازم مطلب به اين باحالي خدايي نظر ندي ته ته بي معرفتي

 

+نوشته شده در یک شنبه 20 شهريور 1390برچسب:متني از اوشو,ساعت14:16توسط عهدیه | |

درختها با زمين

                    و زمين با درختها

 

پرندگان با درختها و درختها با پرندگان

 

زمين با آسمان و آسمان با زمين عشق مي ورزند

 

تمام حيات در درياي بي انتهاي عشق موج مي زند

 

بگذار عشق پرستش تو باشد !

 

           بگذار عشق نيايش تو باشد!

 

بيشتر عشق بورز تا بيشتر شوي

 

كم تر عشق بورزي

                          كمتر خواهي بود

 

توان عشق ورزيدن تو

                              ترازوي سنجش توست

 

و ميزان عشق تو ترازوي وجود تو

 

 

مطلب به اين قشنگي از اوشو نظر نداره؟

+نوشته شده در یک شنبه 20 شهريور 1390برچسب:اوشو,ساعت13:38توسط عهدیه | |

تكيه داده مرد بر ديوار

 

                        ناشتا افروخته سيگار

 

غرقه در شيرين ترين لذات از ديدار اين پرواز...

 

نرم نرمك اوج مي گيرند افسونگر پريزادان

 

وه كه منهم ديگر اكنون لذتم زآن مرد كمتر نيست

 

                       چه طوافي و چه پروازي!!

 

دور باد از حشمت معصومشان افسون صيادان

 

خستگي از بالهاشان دور

 

           وز دلكهاشان غمان تا جاودان مهجور

 

 

نظر نظر يادت رفت جيگر اول نظر بده بعد برو

+نوشته شده در شنبه 19 شهريور 1390برچسب:شعر اخوان,ساعت23:15توسط عهدیه | |

شبانگاهان كه مه مي رقصد آرام

 

ميان آسمان گنگ و خاموش

 

 تو در خوابي و من مست هوس ها

 

 تن مهتاب را گيرم در آغوش

 

                نسيم از من هزاران بوسه بگرفت

 

                هزاران بوسه بخشيدم به خورشيد

 

                   در آن زندان كه زندانبان تو بودي

 

                   شبي بنيادم از يك بوسه لرزيد

 

به دور افكن حديث نام   اي مرد

 

 كه ننگم لذتي مستانه داده

 

مرا مي بخشد آن پروردگاري

 

كه شاعر را دلي ديوانه داده

 

 

اينم عكس فروغ فرخزاد كه واستون گذاشتم

 

ديگه نامردي اگه نظر ندي

 

 

+نوشته شده در جمعه 18 شهريور 1390برچسب:شعر فروغ,ساعت1:23توسط عهدیه | |

تو نيستي كه ببيني

 

چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاري است!

 

چگونه عكس تو دربرق شيشه ها پيداست!

 

چگونه جاي تو در جان زندگي سبز است!

 

                  هنوز پنجره باز است

 

تو از بلنداي ايوان به باغ مي نگري!؟

 

تو نيستي كه ببيني

 

چگونه پيچيده است طنين شعر نگاه تو در ترانه من...

 

تو نيستي كه ببيني

 

چگونه مي گردد نسيم روح تو در باغ بي جوانه من...

 

به خواب مي ماند ....تنها به خواب مي ماند!؟

 

تو نيستي كه ببيني

 

كه دل رميده من به جز تو

 

                    ياد همه چيز را رها كرده است

 

به خواب مي ماند

 

           به خواب

 

 

دوست جونم ديدي نظرتو واسم بزار خوشحال ميشم

 

+نوشته شده در پنج شنبه 17 شهريور 1390برچسب:شعر فریدون,ساعت10:59توسط عهدیه | |

 

عكساي باحال از رامبد و سحر

 

 

 

 

نظر بزار با مرام

+نوشته شده در چهار شنبه 16 شهريور 1390برچسب:عكس هنرمندان,ساعت14:37توسط عهدیه | |

هرچه را كه دست بداري همان خواهي شد

 

          عشق كيمياگري است

 

هرگز دوستدار چيزهاي نادرست نباش

 

چون وجود تو را تغيير مي دهند

 

هيچ چيز چون عشق توانايي تفسير را ندارد

 

عشق چيزي است كه مي تواند تو را بالا ببرد

 

                               به عروجت برساند

 

پس..........

 

چيزي فراتر از خود را دوست بدار

 

 

من نظر ميخوام يالا يالا

+نوشته شده در چهار شنبه 16 شهريور 1390برچسب:عشق,ساعت14:3توسط عهدیه | |